Dụng cụ thi công sơn

Có thể được sử dụng với tất cả các loại sơn. Kích thước: 9 "X 3/4" 

Kích thước: 9 "X 3/4"
Có thể được sử dụng với tất cả các loại sơn.

Ý tưởng

Công trình tiêu biểu

PAINT Shield

Showroom Sherwin TDD