Solo ngoại thất Flat

Solo 100% Acrylic Interior/Exterior  Gloss tạo ra một lớp hoàn thiện cứng, có thể chà, có khả năng chống miết bóng, mòn, và liên kết. Solo Gloss là lựa chọn hoàn hảo cho các thông số trong đó cần hoàn thiện nội thất 100% acrylic. Nó được thiết kế để sử dụng trên cửa, đường chỉ, tường, & cửa chớp. Solo Gloss có thể được sử dụng cho các bề mặt có pH lên đến 13.

Đánh giá & Bình luận
Viết bình luận

Chia sẻ nhận xét của bạn về Sản phẩm

Tư vấn

Công trình tiêu biểu

PAINT Shield

Showroom Sherwin TDD