• Các tone màu sắc thường được dùng trong kiến trúc & trang trí

  • Màu đỏ thuộc tông màu nóng, là màu tượng trưng cho tình yêu, nhiệt huyết,chiến thắng và đam mê.

  • Các tone màu sắc thường được dùng trong kiến trúc & trang trí
  • Màu đỏ thuộc tông màu nóng, là màu tượng trưng cho tình yêu, nhiệt huyết,chiến thắng và đam mê.

Màu sắc

Công trình tiêu biểu

PAINT Shield

Showroom Sherwin TDD